Vad är det

Diagnos

Vad är en diagnos
10
Användarbetyg: 4.9 (1 votes)

Vad är en diagnos

På vad är det hemsidan vi förklarar vad Diagnos betyder. Diagnosen är namnet på patientens sjukdom. Diagnosen är resultatet av en bedömning av ett hälsotillstånd och används för att bedöma prognosen och välja behandling. . Utan diagnos kan vi inte behandla patienten rationellt – vi måste veta vad patienten lider av.

  • Vid diagnostik och behandling av patienter kännetecknas evidensbaserad medicin av att klinikern fattar beslut om diagnos och behandling utifrån bästa vetenskapliga stöd.
  • Diagnosen måste därför ses som en ”grovsortering” av patienterna, som alla har sitt individuella sjukdomsförlopp.
  • En viktig invändning mot det existerande diagnos systemet är att det baseras på biomedicin och inte tar hänsyn till hur det är att leva med en sjukdom
  • Med ett sådant system är det lätt att överföra diagnoser och annan information från en behandlare till en annan.

Facebook Kommentarer